Akty założycielskie spółek

Akty założycielskie spółek

Notariusz sporządza akty założycielskie spółek i umowy spółek, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych muszą przybrać formę aktu notarialnego. Usługa ta więc jest skierowana do stron, które chcą założyć zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe – w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki partnerskie, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz jawne.

 

Co znajduje się w akcie założycielskim spółki?

W akcie założycielskim spółki znajdują się nazwa oraz siedziba spółki i przedmiot jej działalności. Umieszcza się w nim również ilość wspólników, wartość kapitału zakładowego czy wysokość i rodzaj wkładów oraz czas trwania spółki, jeśli został określony. Na dodatek akt założycielski spółki może zawierać liczbę członków zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej, jeśli została ona powołana. W celu umówienia czynności w kancelarii notarialnej w zakresie prawa spółek zapraszamy do kontaktu.