Akty założycielskie spółek

Akty założycielskie spółek

Sporządzamy akty założycielskie spółek, które zgodnie z kodeksem spółek handlowych muszą przybrać formę aktu notarialnego. Usługa ta więc jest skierowana zarówno do spółek osobowych, jak i kapitałowych – w tym do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółek partnerskich, akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz jawnych.

Co znajduje się w akcie założycielskim spółki?

W akcie założycielskim spółki znajduje się nazwa oraz adres firmy i przedmiot jej działalności. Określona jest również ilość wspólników, wartość kapitału zakładowego czy wkładów, przedmiot działalności oraz czas trwania spółki, jeśli został określony. Na dodatek może znajdować się w niej liczba członków zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej, jeśli została ona powołana.