Umowa darowizny

Umowa darowizny

Umowy darowizn zawierane są pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Są one sporządzane, gdy jedna strona umowy chce podarować drugiej pieniądze lub wybrany składnik swojego majątku. Kwestię tę regulują przepisy kodeksu cywilnego. Prawie każda umowa darowizny przyjmuje formę aktu notarialnego – tę formę musi przybrać umowa darowizny dotycząca nieruchomości gruntowych czy lokalowych jak również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W jakich sytuacjach należy uiścić podatek od darowizny?

Często wraz z podpisaniem umowy darowizny wiąże się konieczność uiszczenia podatku od darowizny. Obowiązek ten spada na obdarowanego, który wzbogaca się w związku z zawartą umową. Nie zawsze opłacanie podatku jest jednak wymagane, a jego wysokość jest zależna od kilku czynników – przede wszystkim od tego w której grupie podatkowej mieści się nabywca a tym samym obowiązującej kwoty wolnej od podatku.

Istnieją trzy grupy podatkowe (I, II i III). Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, o ile spełnione są warunki wskazane w powołanym artykule.