Umowa darowizny

Umowa darowizny

Umowy darowizn zawierane są pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Są one sporządzane, gdy jedna strona umowy chce podarować drugiej pieniądze lub wybrany składnik swojego majątku tytułem darowizny. Kwestię tę regulują przepisy kodeksu cywilnego. Umowy darowizny dotyczące nieruchomości gruntowych czy lokalowych jak również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego.

W jakich sytuacjach należy uiścić podatek od darowizny?

Często wraz z podpisaniem umowy darowizny wiąże się konieczność uiszczenia podatku od darowizny. Obowiązek ten ciąży na obdarowanym. Nie zawsze opłacanie podatku jest jednak wymagane, a jego wysokość jest zależna od kilku czynników – przede wszystkim od tego w której grupie podatkowej mieści się nabywca a tym samym obowiązującej kwoty wolnej od podatku.

Istnieją trzy grupy podatkowe (I, II i III). Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, o ile spełnione są warunki wskazane w powołanym artykule.