Umowy zniesienia współwłasności

Umowy zniesienia współwłasności

Notariusz sporządza umowy zniesienia współwłasności. To jedna z podstawowych form znoszenia współwłasności obok postępowania sądowego. Jej przedmiotem może być mieszkanie, działka lub różnorakie ruchomości, jak np. samochód. Wolę zniesienia współwłasności może wyrazić każdy ze współwłaścicieli, a w sytuacji, gdy wszyscy są zgodni w tej w kwestii (również w zakresie sposobu likwidacji współwłasności), można udać się do Kancelarii w celu sporządzenia aktu notarialnego.

Sposoby zniesienia współwłasności

Istnieje kilka sposobów likwidacji stosunku współwłasności, a mianowicie: podział rzeczy wspólnej (tak zwany podział fizyczny), przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli (również z możliwością spłaty pozostałych współwłaścicieli) oraz sprzedaż majątku i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży

Z jakimi kosztami należy się liczyć przy znoszeniu współwłasności?

Wysokość taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie stawek taksy notarialnej. Na ostateczną kwotę opłaty notarialnej ma przede wszystkim wpływ wartość przedmiotu umowy. Współwłaściciele są również zobowiązani od uiszczenia opłaty sądowej za wpis w księdze wieczystej lub w niektórych przypadkach podatku od czynności cywilnoprawnych. Szczegółowe koszty notariusz wylicza na podstawie udzielonych przez stronę informacji.