Opłaty

Wszystkie porady prawne i informacje związane z czynnościami notarialnymi dokonywanymi
w naszej kancelarii są bezpłatne.

Opłaty za czynności notarialne

W celu indywidualnego ustalenia wysokości wszystkich opłat prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

12 446-66-51
12 446-66-52
kancelaria@notariusze-krakow.pl

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o podatek VAT (dodatkowe informacje).

Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.