Sporządzanie testamentu

Sporządzanie testamentu

Notariusz zajmuje się sporządzaniem testamentów notarialnych, czyli dokumentów wyrażających ostatnią wolę testatora w formie aktu notarialnego, o których mowa w art. 950 KC. Testament może spisać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Należy podkreślić, że testament musi być sporządzony osobiście – nie ma możliwości sporządzenia testamentu przez pełnomocnika. Co więcej, nie może być sporządzony przez dwie osoby – dotyczy to także współmałżonków. W takim wypadku konieczne jest przygotowanie dwóch osobnych dokumentów.

Oprócz spisywania testamentów usługi notarialne obejmują również sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.

 

Co zawiera testament?

W testamencie spadkodawca określa sposób rozrządzenia majątkiem na wypadek swojej śmierci. Spadkodawca może sporządzić testament pisemny, który powinien być w całości spisany pismem ręcznym, powinien być opatrzony datą oraz zawierać podpis spadkodawcy. Podczas sporządzania testamentu notarialnego możliwe jest zawarcie w nim zapisu windykacyjnego. Oznacza to, że można zapisać konkretny przedmiot konkretnej osobie – np. nieruchomość czy samochód. Warto dodać, że testament można w każdej chwili odwołać lub zmienić.