Sporządzanie testamentu

Sporządzanie testamentu

Zajmujemy się sporządzaniem testamentów notarialnych, czyli dokumentów wyrażających ostatnią wolę testatora w formie aktu notarialnego, o których mowa w art. 950 KC. Nasze usługi notarialne obejmują również sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.

Zalety sporządzania testamentu notarialnego

Istnieją oczywiście również inne formy testamentu, poza aktem notarialnym, jednak spisanie ostatniej woli u Notariusza ma wiele zalet. Główną z nich jest to, że testament notarialny ma moc urzędową i znajdujące się w nim zapisy zawsze są w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Co więcej, Notariusz odmawia sporządzenia testamentu, jeśli uważa, że spadkodawca nie znajduje się w pełni sił umysłowych lub z innego powodu nie jest w stanie rozporządzać swoim majątkiem. Wpływa to na to, że treść testamentu notarialnego jest trudniejsza do podważenia. Nie ma więc większych wątpliwości, co do skuteczności powołania do spadku.

Wśród pozostałych zalet sporządzania testamentu notarialnego wymienić można m.in. to, że oryginał dokumentu jest przechowywany w Kancelarii, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego bezpieczeństwo – nie zostanie zagubiony, zniszczony czy sfałszowany. Dodatkowym atutem jest to, że w testamencie notarialnym można zawrzeć zapisy windykacyjne, dotyczące konkretnych praw oraz przedmiotów.