Category

Blog

Blog

Jak napisać testament by chronić siebie i bliskich?

Czym jest i kto może sporządzić testament?  Testament  polega na dokonaniu czynności prawnej na podstawie, której spadkodawca rozrządza posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Uregulowanie szczególnych rozrządzeń określanych mianem mortis causa możliwe jest wyłącznie w drodze testamentu.  Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym testament może sporządzić i odwołać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, […]

Czytaj dalej

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego – czy warto?

Umowa przedwstępna została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny i jest to umowa, którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości, oznaczonej umowy przyrzeczonej. To umowa, której zasadniczym celem jest zagwarantowanie stronom możliwości i zobowiązania do zawarcia umowy ostatecznej, tak zwanej umowy przyrzeczonej, która […]

Czytaj dalej

Czym jest akt notarialny i dlaczego warto go mieć?

W obecnym stanie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia aktu notarialnego, jednakże przyjmuje się, iż dokument ten, sporządzany przez notariusza z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, ma charakter dokumentu urzędowego. Ustawodawca określa dwie możliwości dokonania czynności notarialnej, polegającej na sporządzeniu aktu notarialnego, to jest gdy strony są obowiązane […]

Czytaj dalej