Category

Blog

Blog

Czy mObywatel wystarczy u notariusza?

Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie notariusz, dokonując czynności, jest obowiązanystwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Taka weryfikacja powinna nastąpić na podstawie przewidzianych prawem dokumentów. Do niedawna dla obywateli polskich były to plastikowy dowód osobisty oraz paszport. Kolejny krok w sferze rozwoju cyfryzacji 14.07.2023 roku zaczęła obowiązywać w Polsce Ustawa z dnia […]

Czytaj dalej

Umowa najmu mieszkania – dlaczego u notariusza?

Lato to nie tylko czas wakacji – dla wielu osób, w szczególności studentów, to także okres poszukiwania odpowiedniego mieszkania na wynajem. W tym wpisie omówimy, jak wygląda cała procedura, jakie są poszczególne jej etapy i kiedy należy udać się do notariusza. Najemca a wynajmujący Na początku warto uporządkować terminologię, aby uniknąć nieporozumień. Najemca to osoba, […]

Czytaj dalej

Podatek PCC

Chcesz kupić mieszkanie z rynku wtórnego w Krakowie. Cena mieszkania wynosi 500 tysięcy złotych. Do tego musisz doliczyć pozostałe koszty, m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2%, czyli kolejne 10 tysięcy złotych. Dużo, prawda? Na szczęście są widoki na niebagatelne oszczędności. Nowelizacja podpisana 3 dni temu (25.07.2023 r.) Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał […]

Czytaj dalej

Jak napisać testament by chronić siebie i bliskich?

Czym jest i kto może sporządzić testament?  Testament  polega na dokonaniu czynności prawnej na podstawie, której spadkodawca rozrządza posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Uregulowanie szczególnych rozrządzeń określanych mianem mortis causa możliwe jest wyłącznie w drodze testamentu.  Zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym testament może sporządzić i odwołać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, […]

Czytaj dalej

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego – czy warto?

Umowa przedwstępna została uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny i jest to umowa, którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości, oznaczonej umowy przyrzeczonej. To umowa, której zasadniczym celem jest zagwarantowanie stronom możliwości i zobowiązania do zawarcia umowy ostatecznej, tak zwanej umowy przyrzeczonej, która […]

Czytaj dalej

Czym jest akt notarialny i dlaczego warto go mieć?

W obecnym stanie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia aktu notarialnego, jednakże przyjmuje się, iż dokument ten, sporządzany przez notariusza z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, ma charakter dokumentu urzędowego. Ustawodawca określa dwie możliwości dokonania czynności notarialnej, polegającej na sporządzeniu aktu notarialnego, to jest gdy strony są obowiązane […]

Czytaj dalej