Umowa najmu mieszkania – dlaczego u notariusza?

Lato to nie tylko czas wakacji – dla wielu osób, w szczególności studentów, to także okres poszukiwania odpowiedniego mieszkania na wynajem. W tym wpisie omówimy, jak wygląda cała procedura, jakie są poszczególne jej etapy i kiedy należy udać się do notariusza.

Najemca a wynajmujący

Na początku warto uporządkować terminologię, aby uniknąć nieporozumień. Najemca to osoba, która za opłatą najmuje lokal (mieszkanie lub dom) i staje się jego lokatorem. Wynajmujący z kolei to właściciel lub zarządca danego lokalu, mający prawo do wynajmowania mieszkania i czerpania z tego tytułu regularnych przychodów.

Najem okazjonalny – co to?

Najem okazjonalny jest instytucją prawną, która ma na celu uzyskanie przez wynajmującego. dodatkowego zabezpieczenia przed nieuczciwym najemcą. Zawieranie umów najmu okazjonalnego staje się coraz bardziej powszechne, ponieważ wiąże się ono z szeregiem korzyści. Ten rodzaj umów wypiera klasyczny najem regulowany jedynie przepisami kodeksu cywilnego. Umowa najmu okazjonalnego powinna być sporządzona w zwykłej formie pisemnej, dotyczyć lokalu mieszkalnego i być zawarta na czas oznaczony nieprzekraczający 10 lat.

Najem okazjonalny – dokumenty

Struktura najmu okazjonalnego co do zasady składa się z 4 elementów – umowy najmu oraz
załączników:

  • oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego
  • oświadczenia najemcy wskazującego lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku zastosowania egzekucji
  • oraz oświadczenia właścicieli lokalu, że zgadzają się na przyjęcie najemcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu.

Konieczność udziału notariusza sprowadza się obligatoryjnie do złożenia przez najemcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji, gdyż tylko to oświadczenie wymaga formy aktu notarialnego.

Najem okazjonalny – załączniki

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego stanowią jej integralną część.

Oświadczenie najemców, które powinno być sporządzone co najmniej w zwykłej formie pisemnej, wskazuje adres, pod który się wyprowadzą po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu.

Z oświadczenie właścicieli nieruchomości wskazywanej przez najemców powinno wynikać, że wyrażają oni zgodę na przyjęcie najemców do siebie, gdyby doszło do zakończenia umowy najmu. To oświadczenie powinno być również sporządzone co najmniej w formie pisemnej, przy czym wynajmujący może żądać formy wyższej, czyli formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wówczas dokument taki należy podpisać w obecności notariusza.

Ostatnim załącznikiem jest składane przez najemców oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W celu złożenia takiego oświadczenia u notariusza stawić musi się jedynie najemca. Co do zasady obecność wynajmującego nie jest wymagana, lecz powszechną praktyką jest sporządzanie aktu przy stawieniu się obu stron w celu dopełnienia wszystkich formalności. Najczęściej to wtedy podpisywane są wszystkie dokumenty. Istotą złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez najemcę jest jego oświadczenie, z którego wynika, że gdy dojdzie do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu, opróżni on wynajmowane mieszkanie ze wszelkich swoich rzeczy i je opuści. 

Podsumowanie

Instytucji najmu okazjonalnego nie trzeba się obawiać. To umowa chroniąca zarówno wynajmujących, jak i najemców. Dobrze, aby wynajmujący przygotował najemcę do zawarcia takiej umowy, czyli poinformował go, jakie dokumenty będą potrzebne. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że adresem wskazywanym przez najemcę w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji jest dom rodzinny położony w innej miejscowości. Uzyskanie oświadczenia ze zgodą właścicieli wskazywanej nieruchomości może więc najemcy zająć kilka dni.

W sprawie kosztów związanych ze wskazanymi czynnościami zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z kancelarią.