Podatek PCC

Chcesz kupić mieszkanie z rynku wtórnego w Krakowie. Cena mieszkania wynosi 500 tysięcy złotych. Do tego musisz doliczyć pozostałe koszty, m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2%, czyli kolejne 10 tysięcy złotych. Dużo, prawda? Na szczęście są widoki na niebagatelne oszczędności.

Nowelizacja podpisana

3 dni temu (25.07.2023 r.) Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą między innymi kwestie podatku PCC (ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych). Wejdzie ona częściowo w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, co – zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji – powinno nastąpić najpóźniej 10.08.2023 r.

Kupno mieszkania – jak było do tej pory? 

Dotychczas zakup mieszkania był obarczony dodatkowym kosztem – osoby nabywające lokal musiały uiścić podatek PCC w stawce 2% jego wartości, niezależnie od tego, czy było to ich pierwsze mieszkanie, czy kolejne. Podatku tego notariusze nie pobierali, jeśli cena lokalu zawierała podatek VAT – mieszkanie od dewelopera lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą najczęściej spełniało ten warunek.

PCC – co się zmieni?

Nowelizacja ustawy o PCC wprowadzi znaczącą zmianę w kwestii pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych. To może pozwolić klientom zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zmiana ta nie będzie jednak dotyczyła każdego nabywcy. Gdzie jest haczyk? Zwolnienie od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (który notariusz pobierał podczas podpisywania umowy sprzedaży, a następnie odprowadzał za nabywcę do Urzędu Skarbowego) dotyczy przypadku zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem będzie:

1) prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
2) prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
3) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Sytuacje te dotyczą kupujących będących osobami fizycznymi, którym w dniu zawarcia umowy sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z wymienionych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Innymi słowy zwolnienie z podatku PCC obejmie tych, którzy nie byli wcześniej posiadaczami mieszkania (lub ich udział został odziedziczony i nie przekraczał 50%).

Pierwsze mieszkanie bez podatku

Jeśli zatem kupujesz swoje pierwsze mieszkanie lub dom, najprawdopodobniej obejmie Cię zwolnienie od zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), które do tej pory należało zapłacić w wysokości 2% wartości nabywanego lokalu. Zwolnienia notariusze będą dokonywać na podstawie oświadczeń składanych przez kupujących. Jeśli nie jesteś pewien, czy zwolnienie Cię obejmuje –zapraszamy do kontaktu z kancelarią