Czy mObywatel wystarczy u notariusza?

Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie notariusz, dokonując czynności, jest obowiązanystwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Taka weryfikacja powinna nastąpić na podstawie przewidzianych prawem dokumentów. Do niedawna dla obywateli polskich były to plastikowy dowód osobisty oraz paszport.

Kolejny krok w sferze rozwoju cyfryzacji

14.07.2023 roku zaczęła obowiązywać w Polsce Ustawa z dnia 26.05.2023 roku o aplikacji mObywatel. Zgodnie z jej treścią możliwe jest okazywanie mDowodu w aplikacji mObywatel przy czynnościach, do których podjęcia niezbędne jest wylegitymowanie się. Należy podkreślić, że mDowód nie jest wersją cyfrową/elektroniczną dowodu plastikowego. Dokumenty te różnią się serią i numerem, datą wydania i terminem ważności.

Legitymowanie się elektronicznym dowodem osobistym

Początkowo wiele problemów wynikało z umożliwienia korzystania z tej aplikacji. Niejasnym było, gdzie i przy jakich czynnościach można legitymować się mObywatelem i mDowodem. Aktualnie aplikacją mObywatel można posługiwać się u notariusza przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego, przy których notariusze występują jako instytucja obowiązana. Co to oznacza w praktyce? Notariusz jest instytucją obowiązaną w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego obejmujących m.in.: 

a także w zakresie czynności wymienionych w art. 79 pkt 6a Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. Pełen katalog czynności został zawarty w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 01.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

mObywatel – weryfikacja dowodu

Co ważne, w przypadku korzystania z aplikacji należy przejść przez proces weryfikacji. W naszej kancelarii notarialnej korzystamy z bezpłatnej możliwości weryfikowania mDowodu poprzez stronę internetową. Generujemy kod QR, który następnie posiadacz aplikacji skanuje. W wyniku tej operacji udostępniane są dane z dowodu osobistego. Unikatowy kod jest generowany dla każdego stawającego do aktu notarialnego, co – w szczególności na początkowym etapie funkcjonowania tej metody legitymowania się – może wydłużyć czas czynności.

Popularność metody

Pomimo upływu już czterech miesięcy od wprowadzenia możliwości legitymowania się mDowodem i aplikacją mObywatel nadal nie jest to zjawisko popularne. Zdecydowana większość klientów kancelarii woli posługiwanie się tradycyjnymi dokumentami tożsamości. Zapewniamy jednak, że obie wymienione metody są oficjalnie dopuszczone przez polskie prawo. W dobie coraz większej cyfryzacji zapewne legitymowanie się aplikacją mObywatel będzie zyskiwało swoich zwolenników.